Ilmastoannos-merkki jää ravintoloiden käyttöön

Julkaistu 8.12.2021

Lokakuussa 2021 pääkaupunkiseudun ravintoloissa lanseerattiin Ilmastoannos-kampanja, jonka tavoitteena oli ottaa ravintolat ja niiden asiakkaat mukaan ilmastotalkoisiin. Kampanja-aikana sinivalkoisen Ilmastoannos-merkin otti käyttöönsä yli 50 ravintolaa. Ilmastoannokseksi määriteltiin ne ruoka-annokset, joiden raaka-aineiden yhteenlaskettu hiilijalanjälki oli enintään 1,0 kg CO2e, eli reilusti alle suomalaisen keskiarvon.

Kampanjaan osallistuneita ravintoloita kartalla
Kampanjaan osallistuneita ravintoloita kartalla

Kampanjan aikana loka-marraskuussa 2021, yli 50 pääkaupunkiseudun ravintolaa nosti ilmastoannokset ruokalistoilleen. Mukana oli niin kortteliravintoloita kuin Palmian kaltaisia henkilöstöravintoloita. Mukana olleet ravintolat saivat käyttöönsä hiilijalanjälkilaskurit ja tukea niiden käyttämiseen.

Ilmastoannoksia tarjoilivat esimerkiksi Dylanin ravintolat, Sofia Helsinki, Sushibar+Wine, Palmian ravintolat ja Löyly. Ravintola-asiakkaille Ilmastoannos-merkki tarjosi tietoa ilmastoystävällisistä valinnoista sekä vaivattoman tavan vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeen.

“Oli hienoa miten ravintolakenttä lähti mukaan ilmastoannos-kampanjaan nopealla aikataulululla. Mukaan saatiin laaja kattaus erilaisia lounasravintoloita, ja osallistujien määrä ylitti odotuksemme – ja lähes resurssimmekin. Kampanja tarjosi ravintoloille mahdollisuuden kokeilla hiilijalanjälkilaskureita osana omaa toimintaa, ja haastoi myös tekemään muutoksia ruokalistoilla. Mukana olevat ravintolat kertoivat kasvisruuan menekin nousseen kampanjan aikana”, kertoo kehityspäällikkö Kaisa Spilling Forum Virium Helsingistä.

Ilmastoannos-merkin käyttöä jatketaan

Ilmastoannos-merkki jää ravintoloiden käyttöön kampanjan päätyttyä. Merkin voi ottaa käyttöön rekisteröitymällä ilmastoannos.fi -sivuilla ja sitoutumalla käyttämään hiilijalanjälkilaskuria ilmastoannosten jalanjäljen laskemiseen. Moni mukana olleista ravintoloista jo vahvistanut jatkavansa merkin käyttöä.

”Saimme Ilmastoannos-kampanjasta hyvää palautetta ja varmuutta siihen, että olemme vastuullisuustoiminnassa oikeilla jäljillä. Kampanja auttoi myös herättelemään keittiöhenkilökuntaa siihen, mitkä tekijät vaikuttavat ruuan hiilijalanjälkeen. Lisäksi oli hienoa huomata, että meiltä löytyi monia ilmastoannoksia jo valmiiksi. Suunnitelmissamme on jatkaa Ilmastoannos-merkin käyttöä vuonna 2022”, summaa markkinointipäällikkö Miia Pirttijärvi Soupster Familyn kokemuksia.

Kampanjan aikana ravintoloiden käyttöön tarjottiin Clonetin OpenCO2.net-pohjainen Aterian Ilmastolaskuri ja Jamix-toiminnanohjausjärjestelmän käyttäjillä oli mahdollisuus laskea aterioiden hiilijalanjälki CO2-laskurilla. Myös Unileverin kaikille avointa hiilijalanjälkilaskuria voitiin hyödyntää hiilijalanjäljen laskemiseen. Lisäksi ravintoloille palveluita tarjoava Lounastaja toi merkin pysyväksi osaksi palveluaan Ilmastoannos-kampanjan tuloksena.

Ilmastoannos-kampanja oli yksi Mission Zero Foodprint -hankeen kokeiluista. Hanke kehitti ravintoloiden ja muiden ruokapalveluyritysten hiilineutraaliutta, siihen tarvittavia älykkäitä ratkaisuja ja työkaluja. Hanketta rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto ja Uudenmaan liitto. Ilmastoannos-kampanjan yhteistökumppanit olivat Helsingin kaupunki, HSY, Unilever Food Solutions, Jamix, Clonet, TableOnline ja Positive Impact.

Pääkaupunkiseudun ravintolat tarjoilevat ilmastoystävällisiä annoksia

Tiedote 27.10.2021

Ilmastoannos-kampanja nostaa ilmastoystävälliset annokset ravintoloiden ruokalistoille 25.10–28.11.2021. Pääkaupunkiseudulta kokeiluun on ilmoittautunut noin 50 ravintolaa, jotka tarjoilevat päivittäin vähintään yhden ilmastoannoksen. Ilmastoannoksen hiilijalanjälki on keskimääräistä pienempi ja sen tunnistaa sinivalkoisesta Ilmastoannos-merkistä. Kokeilun jälkeen Ilmastoannos-merkki jää ravintoloiden käyttöön.

Ilmastoannos-kampanjassa mukana olevat ravintolat saavat käyttöönsä hiilijalanjälkilaskurit ja sitoutuvat nostamaan ilmastoannokset ruokalistoilleen. Ravintola-asiakkaille helposti tunnistettava Ilmastoannos-merkki tarjoaa tietoa ilmastoystävällisistä valinnoista sekä vaivattoman tavan vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeen. Ravintola-alan toimijoiden kanssa yhteistyössä kehitetty Ilmastoannos-kampanja on osa Forum Virium Helsingin koordinoimaa Mission Zero Foodprint -hanketta.

Mikä ilmastoannos?

Ilmastoannos-merkki voidaan antaa ruoka-annokselle, jonka raaka-aineiden yhteenlaskettu hiilijalanjälki on enintään 1,0 kg CO2e, eli reilusti alle suomalaisen keskiarvon. Tällä hetkellä suomalaisen keskimääräinen hiilijalanjälki ruokailun osalta on noin 4,8 kg CO2e päivässä. Sitran mukaan ruuan hiilijalanjäljen tulisi pienentyä tulevaisuudessa 60% mikäli halutaan päästä asetettuihin ilmastotavoitteisiin.

Pienilläkin ruokavalion muutoksilla voi tuntuvasti vähentää omaa hiilijalanjälkeä. Esimerkiksi sekaruokavalion ilmastovaikutusta voi pienentää noin 30–40% muuttamalla ruokavaliota enemmän kasvispainotteiseksi. Tämä periaate toteutuu myös ilmastoannoksissa: annokset ovat kasvisvoittoisia, vaikka voivatkin sisältää myös eläinperäisiä raaka-aineita.

Ravintolat lähteneet innostuneesti mukaan

Ilmastoannos-kampanja rohkaisee ravintoloita tarjoamaan asiakkailleen ilmastoystävällisiä vaihtoehtoja ja antaa käyttöön työkalut annosten hiilijalanjäljen laskentaan. Kampanja onkin otettu ravintoloissa innostuneesti vastaan ja mukaan on ilmoittautunut noin 50 toimipistettä pääkaupunkiseudulta. Ilmastoannoksia tarjoavat esimerkiksi Dylanin ravintolat, Sofia Helsinki, Sushiwar+Wine, Palmian ravintolat ja Löyly.

– Koemme tärkeäksi tarjota asiakkaillemme tietoa ruoan ilmastovaikutuksista, sillä se on arvojemme mukaista toimintaa. Osana ilmastotoimia ja liiketoiminnan kehittämistä Dylan ravintoloissa pohditaan myös keinoja esimerkiksi kierrätyksen tehostamiseen ja hävikkiruuan minimoimiseen, kertoo markkinointipäällikkö Miia Pirttijärvi Soupster Familysta.

Vastuullisuuskysymykset ovat ravintola-alalla keskeisiä ja yhä useampi ravintola haluaa omalta osaltaan tukea pyrkimyksiä kohti hiilineutraalisuustavoitteita. Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja hallitusohjelman mukainen kansallinen tavoite on 2035.

– Ilmastovaikutukset ovat keskeinen teema pääkaupunkiseudun elinkeinotoiminnan edistämisessä ja ne ovat tärkeitä myös kaupunkilaisille. Hiilineutraalisuustavoitteisiin pääsemiseksi on olennaista luoda kuluttajille mahdollisuuksia tehdä ekologisia valintoja helposti. Ilmastoannoksen avulla voidaan kehittää kulutustottumusten läpinäkyvyyttä ja siten mahdollistaa ympäristön kannalta kestävämmät valinnat”, sanoo Jukka-Pekka Tolvanen, ravintolayhteistyöstä vastaava Helsingin kaupungin yritysasiamies.

Ilmastoannos-kampanjan toteuttaa Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki. Mukana yhteistyössä ovat Helsingin kaupunki, HSY, Unilever Food Solutions, Jamix, Clonet, Lounastaja, TableOnline ja Positive Impact. Kampanja on osa Euroopan aluekehitysrahaston ja Uudenmaan liiton rahoittamaa Mission Zero Foodprint -hanketta, jonka tavoitteena on auttaa ravintoloita ja muita ruokapalveluyrityksiä kohti hiilineutraalimpaa toimintaa.

Ilmastoannos-kampanjaan osallistuvat ravintolat löytyvät täältä.

Ilmastoannos-kampanja haastaa ravintolat asiakkaineen mukaan ilmastotalkoisiin

Tiedote 1.10.2021

Pääkaupunkiseudun ravintoloissa kokeillaan syksyllä Ilmastoannos-merkkiä. Ilmastoannos-merkki auttaa asiakkaita tunnistamaan ruokalistalta ne annokset, joiden hiilijalanjälki on keskimääräistä pienempi. Ravintoloita kannustetaan mukaan kampanjaan tarjoamalla käyttöön Ilmastoannos-tunnus ja työkalut annosten hiilijalanjäljen laskemiseen.

Ilmastoannos-kampanja on osa Mission Zero Foodprint -hanketta, jonka tavoitteena on auttaa ravintoloita ja muita ruokapalveluyrityksiä kohti hiilineutraalimpaa toimintaa. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Uudenmaan liitto.

Ruoka-annosten hiilijalanjälki näkyväksi

Ilmastoannos-kampanja rohkaisee ravintoloita tarjoamaan ilmastoystävällisiä vaihtoehtoja. Kampanjaan on ilmoittautunut jo useita ravintoloita ja lisää toivotaan mukaan. Muun muassa Dylan-ravintolat, Sofia Helsinki, Palmian ravintolat ja Löyly ovat jo ilmoittautuneet mukaan ja ottaneet Ilmastoannos-kampanjan innostuneesti vastaan.

”Löylyllä on kunnia olla mukana Ilmastoannos-kampanjassa, koska olemme tietoisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksista ja pyrimme vähentämään niitä aktiivisesti. Vastuullisuus on ollut tärkeä arvo jo Löylyä rakennettaessa ja vastuullisuus ohjaa edelleen vahvasti toimintaamme”, kertoo Löylyn ravintolaryhmänjohtaja Jessina Koski.

Ilmastoannoksia tarjoillaan pääkaupunkiseudun ravintoloissa 25.10–28.11.2021.

Asiakkaille helposti tunnistettava Ilmastoannos-merkki tarjoaa tietoa ilmastoystävällisistä valinnoista sekä vaivattoman tavan vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeen.

Kohti hiilineutraalia ravintolatoimintaa

Ilmastoannos-merkki voidaan antaa ruoka-annokselle, jonka raaka-aineiden yhteenlaskettu hiilijalanjälki on enintään 1,0 kg CO2e, eli noin 30% alle suomalaisen keskiarvon. Tulevaisuudessa Ilmastoannos-merkin kriteereitä on tarkoitus päivittää vastaamaan kansallisia ilmastotavoitteita. Tavoitteena on, että kampanjan jälkeen merkki otetaan laajemminkin ravintoloiden käyttöön tukemaan hiilineutraalisuustavoitteita.

”Helsingin kaupungin tytäryhtiönä olemme tavoittelemassa yhdessä asiakkaiden ja omistajamme kanssa 2030 hiilineutraaliustavoitetta. Siksi haluamme kehittää lounasvaihtoehtoja ja muuta tarjoomaa vähähiilisempään suuntaan. Ilmastoannos-kampanja tarjoaa käyttöömme arvokkaita työkaluja tämän tavoitteen saavuttamiseksi”, sanoo Palmian toimialajohtaja Ritva Mähönen.

Kampanjaan osallistuvien ravintoloiden käyttöön tarjotaan Clonet Oy:n OpenCO2.net-pohjainen Aterian Ilmastolaskuri, jonka lisäksi Unilever Food Solutions CO2-laskuri on vapaasti käytettävissä. Jamixin asiakkaat voivat olla mukana hyödyntäen palvelun omaa hiilijalanjälkilaskuria.

Ilmastoannos-kampanjan toteuttaa Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki. Mukana yhteistyössä ovat Helsingin kaupunki, HSY, Unilever Food Solutions, Jamix, Clonet, Lounastaja, TableOnline ja Positive Impact.

Ravintolat voivat ilmoittautua mukaan Ilmastoannos-kampanjaan osoitteessa ilmastoannos.fi